УГОДА КОРИСТУВАЧА

1. Загальні положення

1.1. Ця Угода користувача (далі – Угода) застосовується до веб-сайту http://www.inn-logist.com (в тому числі інші доменні імена, що перенаправляють на http://www.inn-logist.com/), а також пов’язаних із ним мобільних додатків для пристроїв на операційних системах Android і IOS (далі спільно – Сайт), управління якими здійснюється Фізичною особою-підприємцем Рамазановим Артемом Валентиновичем, який зареєстрований та діє відповідно до вимог законодавства України (далі – Компанія).

1.2. Сайт - інформаційний ресурс, результат інтелектуальної діяльності, що представляє собою витвір зі складових частин, розташований в інформаційно-телекомунікаційній мережі під певною мережевою адресою і що включає в себе програми для ЕОМ, які забезпечують його функціонування, графічне рішення (дизайн), контент (текстову інформацію), розміщений на ньому, а також інші результати інтелектуальної діяльності, зокрема фотографічні зображення, відео та інше.

1.3. Для цілей цієї Угоди Користувачами є зареєстровані відвідувачі Сайту – фізичні особи, суб’єкти господарювання (юридичні особи, фізичні особи-підприємці) та їх представники, які мають намір скористатися інформаційними послугами, які надаються Компанією за допомогою Сайту (далі – Сервіси).

Ця Угода, враховуючи можливість застосування відповідних її положень до безоплатного/незареєстрованого доступу, поширює свою чинність як на зареєстрованих, так і на незареєстрованих Користувачів Сайту.

Кожен представник суб’єкта господарювання, до тих пір, поки немає достатніх підстав вважати інакше, вважається належним чином уповноваженим представником відповідного суб’єкта господарювання. У всіх випадках, коли в даній Угоді згадується Користувач, якщо прямо не зазначено інше, мається на увазі також, що відповідне положення Угоди стосується і суб’єкта господарювання, в тій мірі, наскільки Користувач виступає як її представник.

1.3. Обов'язковою умовою користування Сервісами відповідно до Угоди є прийняття та дотримання Користувачем, і застосування до відносин Сторін вимог і положень, визначених даною Угодою, і всіх правил та додатків цієї Угоди.

Ця Угода стає доступною Користувачеві при вході на Сайт.

Використання Сайту, будь-яких Сервісів та/або реєстрація Профілю Користувача означає підтвердження згоди Користувача з усіма умовами цієї Угоди та беззастережне їх прийняття.

2. Предмет Угоди

2.1. Ця Угода регулює відносини між Користувачем, з однієї сторони, та Компанією, з іншої сторони, що виникають в результаті функціонування Сайту та/або надання Сервісів.

Компанія зобов'язується надавати Користувачу Сервіси шляхом надання доступу до інформаційної бази даних Сайту, надання можливості здійснювати публікації та перегляд інформації на Сайті, а також шляхом надання інших послуг, а Користувач зобов'язується використовувати Сервіси Компанії виключно в порядку, спосіб та згідно правил та обмежень, встановлених в цій Угоді, а також на Сайті Компанії.

2.2. Компанія залишає за собою право самостійно на власний розсуд змінювати умови даної Угоди і всіх її невід'ємних частин без узгодження із Користувачем, але з повідомленням останнього за допомогою розміщення на Сайті нової редакції Угоди або будь-якої її невід'ємної частини, що зазнала змін. Користувач зобов'язується самостійно здійснювати контроль за змінами в положеннях даної Угоди і несе відповідальність за негативні наслідки, пов'язані з недотриманням цього обов'язку. Нова редакція Угоди або будь-якої її невід'ємної частини набирає чинності з моменту опублікування на Сайті, якщо інший термін набрання чинності змін не зазначений Компанією при їх публікації. Чинна редакція Угоди і всіх додатків до неї знаходиться на Сайті в публічному доступі за адресою: http://www.inn-logist.com/. Продовження використання Користувачем Сайту і Сервісів після будь-яких змін Угоди свідчить про беззастережну згоду Користувача з такими змінами та їх прийняття.

2.3. Якщо будь-яке з положень Угоди не влаштовує Користувача, останній має утриматися від використання Сайту та/або Сервісів.

3. Інтелектуальна власність та умови використання Сайту

3.1. Весь вміст Сайту, включаючи дизайн, інформаційне, графічне, аудіо, відео, фото та інше наповнення Сайту, знаки для товарів та послуг, логотипи, звуки та програмні коди тощо, є інтелектуальною власністю Компанії, і охороняються відповідно до чинного законодавства України.

Компанія є власником виключних прав інтелектуальної власності на компіляцію даних (бази даних), доступ до яких надається Користувачеві у рамках Сервісів, зокрема, але не виключно, компіляції даних про заявки, про вантажі, що пропонуються для перевезення, та/або про наявність вільного вантажного транспорту тощо. Користувачеві надається невиключне право використовувати вищевказані результати інтелектуальної діяльності, права на які належать Компанії, виключно для задоволення своїх потреб, безпосередньо пов’язаних із перевезенням вантажів.

Усі права на використання (способи використання) компіляцій даних, не вказані прямо у цій Угоді як надані Користувачеві, вважаються не наданими Користувачеві та зберігаються за Компанією.

3.2. Користувач не має права відтворювати, копіювати, модифікувати, розсилати, передавати або поширювати іншим способом розміщені на Сайті матеріали. Користувач зобов'язується не використовувати без спеціального дозволу Компанії Сайт та/або Сервіси для повідомлення будь-якого виду рекламної інформації або для масового повідомлення будь-якої інформації, що не відповідає тематиці Сайту (Сервісів).

Крім тих випадків, коли це явно вказано в цій Угоді, ніяка частина вмісту Сайту не може бути опублікована, розміщена в Інтернеті, відправлена ​​поштою, публічно продемонстрована, закодована, переведена, передана або поширена будь-яким способом на будь-який інший комп'ютер, сервер, веб-сайт або будь-який інший носій для публікації, розповсюдження або будь-якого комерційного чи некомерційного використання без попередньої явно вираженої письмової згоди Компанії.

3.3. Незалежно від використовуваних каналів комунікації з іншими Користувачами або Компанією, Користувач зобов'язується дотримуватися загальноприйнятих норм ввічливості. Дії або бездіяльність Користувача, що призвели до порушення прав Компанії або спрямовані на порушення прав Компанії, на об'єкти інтелектуальної власності, спричиняє за собою для Користувача кримінальну, цивільну та адміністративну відповідальність відповідно до законодавства України. У разі порушення Користувачем положень Угоди, Компанія вправі негайно здійснити дії з блокування облікових даних і видаленню Профілю Користувача з бази даних Сайту.

3.4. Завантажуючи будь-яким способом будь-які документи або зображення на Сайт, Користувач гарантує, що має право використовувати документ або зображення для тих цілей, для яких воно завантажується на Сайт, не порушуючи прав третіх осіб, в тому числі що закріплені будь-якими договірними зобов'язаннями Користувача, а також завантаження документа або зображення в публічний доступ не порушує публічно-правових інтересів.

3.5. Користувач зобов'язується не здійснювати недобросовісних дій, спрямованих проти інших користувачів або Компанії, не повідомляти за допомогою використання Сайту та/або Сервісів будь-якої інформації із зазначенням, без достатніх на те повноважень, реєстраційних, персональних або контактних даних інших осіб, а також не здійснювати будь-яке інше повідомлення інформації, що може ввести в оману щодо істинної особистості Користувача, суб’єкта господарювання, відносин представництва тощо.

3.6. Використовуючи Сайт Компанії, Користувач погоджуєтеся не вживати ніяких дій, які спричиняють або можуть спричинити необґрунтоване або непропорційно велике зростання навантаження на інфраструктуру Сайту, системи або мережі Компанії. Користувач погоджується не використовувати ніяких пристроїв, програм, процедур або алгоритмів для втручання або спроби втручання у функціонування Сайту або будь-яких операцій, що проводяться на Сайті, або використання Сайту будь-якими третіми особами.

3.7. Забороняється використовувати будь-які засоби сканування, збору інформації на сторінках, а також використання роботів або інших автоматичних пристроїв, програм, алгоритмів або методів, а також будь-яких подібних ручних або автоматизованих процесів для доступу, копіювання або відстеження Сайту, будь-якій частині Сайту або будь-якого вмісту. Забороняється будь-яким способом відтворювати, обходити структуру навігації або подання Сайту або будь-якого вмісту для отримання або спроби отримання будь-яких даних, документів, матеріалів або інформації будь-якими засобами, що не були спеціально надані Сайтом. Компанія залишає за собою право блокувати будь-які дії подібного роду без повідомлень і попереджень.

3.8. Будь-які спроби отримання несанкціонованого доступу до будь-якої частини або функції Сайту, будь-яких інших систем або мереж, що належать до Сайту або будь-якого сервера Компанії, і будь-яких послуг, пропонованих на Сайті або за допомогою Сайту, шляхом злому, підбору, «аналізу» пароля або будь-якими іншими незаконними засобами заборонені.

3.9. Заборонено пошук, сканування або будь-які інші перевірки Сайту з метою виявлення недоліків в системі безпеки Сайту або будь-якої мережі, що відноситься до Сайту. Також заборонені будь-які спроби несанкціонованого доступу до системи безпеки або аутентифікації Сайту або в будь-якій мережі, яка належить до Сайту. Забороняється передавати Профіль Користувача (і весь його вміст), в тому числі і логін Користувача, іншій особі без згоди Компанії. Забороняється відстежувати або намагатися відслідковувати будь-яку інформацію про будь-якого іншого користувача або відвідувача Сайту або будь-якого іншого клієнта Компанії, включаючи будь-які інші облікові записи, а також будь-яким способом використовувати Сайт або будь-яку послугу, продукт (в тому числі і програмний) або інформацію, доступну на Сайті або запропоновану за допомогою Сайту, якщо метою є розкриття будь-якої інформації, включаючи особисту інформацію інших користувачів або інформацію, яка не належить Користувачу, але не обмежуючись вищевказаним.

3.10. Забороняється Користувачу видавати себе за іншу особу, суб’єкта господарювання або представника іншої особи або суб’єкта господарювання будь-яким способом, в тому числі і шляхом спотворення або підміни будь-яких даних, отриманих за допомогою Сайту або відправлених Компанії. Також забороняється відправляти Компанії завідомо неправдиві дані або розміщувати на Сайті або за допомогою будь-яких функцій Сайту неправдиву, спотворену, що вводить в оману, образливу або наклепницьку інформацію. Використовуючи Сайт Компанії, забороняється поширювати або пересилати спам, будь-які масові повідомлення, поширювати віруси або інші технології, які можуть завдати шкоди Компанії, Сайту, інтересам або власності інших користувачів.

3.11. Заборонено використовувати Сайт або вміст Сайту в будь-яких цілях, заборонених законодавством або цією Угодою, а також провокувати будь-яку незаконну діяльність або іншу діяльність, що порушує права Компанії або будь-яких третіх осіб. Забороняється використовувати Сайт або користуватися послугами Компанії, якщо у Користувача немає права укладати юридично зобов'язуючі угоди або якщо Користувач був відсторонений від використання Сайту та/або Сервісів тимчасово або безстроково.

3.12. У разі, якщо Компанія припустить або зафіксує порушення умов цієї Угоди будь-яким з вищевказаних або іншим способом, Компаніє може на свій розсуд вжити будь-яких заходів для запобігання порушенню або пом'якшення наслідків такого порушення. Компанія може обмежити, призупинити або анулювати Профіль Користувача, доступ до Сайту, Сервісів, а також тимчасово або повністю видалити розміщений контент, зменшити або анулювати будь-які знижки, а також прийняти будь-які технічні та/або юридичні заходи, які не дозволять Користувачу, який допустив порушення, користуватися Сайтом та/або Сервісами.

3.13. Компанія може відключати непідтверджені дані Профілю Користувача, дані, які довго не використовувалися, а також змінювати або анулювати Сервіси. Компанія також залишає за собою право відмовляти у використанні Сайту, Сервісів або анулювати право користування Сайту і Сервісів за будь-якої причини на розсуд Компанії.

3.14. Компанія має право проводити профілактичні роботи в програмно-апаратному комплексі Сайту з тимчасовим призупиненням роботи Сайту по можливості в нічний час і максимально скорочуючи час непрацездатності Сайту, повідомляючи про це Користувача, якщо технічно це представляється можливим.

3.15. У разі настання форс-мажорних обставин, а також аварій або збоїв в програмно-апаратних комплексах третіх осіб, які співпрацюють з Компанією, або дій (бездіяльності) третіх осіб, спрямованих на призупинення або припинення функціонування Сайту, можливе припинення роботи Сайту без попереднього повідомлення Користувача.

4. Реєстрація Користувача, персональні дані та конфіденційність

4.1. Для набуття статусу Користувача та отримання Сервісів за допомогою Сайту в повному обсязі Користувач має зареєструватися та створити власний унікальний обліковий запис – Профіль Користувача. Отримуючи доступ до Сайту та добровільно створюючи Профіль Користувача, Користувач визнає, погоджується з цією Угодою та приймає її.

4.2. Для реєстрації Користувача необхідно додержання наступних умов:

4.3. Користувач зобов’язується не реєструвати та не використовувати одночасно більш ніж один Профіль.

4.4. Користувач – суб’єкт господарювання зобов’язується використовувати Профіль Користувача виключно для задоволення потреб суб’єкта господарювання, безпосередньо пов’язаних із перевезенням вантажів.

Фізична особа, не суб'єкт господарювання, зобов'язується використовувати Профіль Користувача виключно для задоволення особистих потреб, пов'язаних із перевезенням вантажів.

4.5. Компанія залишає за собою право запитувати, як на індивідуальний розсуд, так і в рамках системи верифікації (атестації), підтвердження наданих Користувачем даних, і приймати рішення стосовно дійсності Профілю Користувача на підставі результатів таких запитів.

4.6. Компанія залишає за собою право блокувати та/або скасувати (видалити) реєстрацію Профілю Користувача, зокрема, але не виключно, у таких випадках:

Сервісів, різноманітного роду атаки, спрямовані проти Сайту, зокрема, але не виключно, із умисним використанням можливих помилок у скриптах Сайту.

4.7. Компанія залишає за собою право вести історію змін Користувачем будь-яких реєстраційних даних для Профілю Користувача, із тим самим рівнем публічності доступу до історії змін, що й до самих даних.

4.8. Компанія залишає за собою право зберігати у своїх базах даних усі відомості, дані та інформацію, які були отримані від Користувачів, самостійно розміщені Користувачами або отримані з інших офіційних джерел.

4.9. Користувач, розміщуючи свої персональні дані під час створення та функціонування Профілю Користувача, визнає загальнодоступний характер даної інформації і дає свою згоду на її обробку, а Компанія забезпечує конфіденційність зазначених відомостей, даних та інформації та їх збереження у відповідності до положень Політики конфіденційності та захисту персональних даних, яка є невід’ємною частиною цієї Угоди, вимог національного законодавства та положень міжнародних нормативно-правових документів.

5. Права, обов'язки та межі відповідальності Компанії

5.1. Компанія надає Користувачеві Сервіси в обсязі, у терміни та на умовах, встановлених в даній Угоді та додатках до неї, у відповідності з типом і суттю таких Сервісів. При цьому, Компанія залишає за собою право на надання Користувачеві послуг як на оплатній, так і на безоплатній основі згідно даної Угоди.

5.2. Доступ до Сайту і Сервісів Компанія надає Користувачеві в тому вигляді, в якому вони представлені на Сайті і Сервісах, тобто «як є», і не гарантує відповідність Сайту та/або Сервісів очікуванням і цілям Користувача. Компанія не гарантує, що інформація, доступна в певний момент часу, буде доступна у будь-який інший момент часу протягом строку дії Угоди.

Компанія відмовляється від будь-яких заяв та гарантій, прямих, таких що маються на увазі або передбачених законом, явно не зазначених у цій Угоді, у тому числі гарантії якості, придатності для конкретної мети і відсутності порушень прав інтелектуальної власності. Крім того, Компанія не робить заяв, не поручається і не надає гарантій щодо надійності, своєчасності, якості, придатності або наявності послуг, запитуваних за допомогою Сервісів, або що надання послуг здійснюватиметься безупинно та безвідмовно.

Користувач визнає, що за допомогою Сервісів Компанія не забезпечує здійснення перевезень, надання логістичних послуг та доставки, і не функціонує як транспортна компанія, і що такі перевезення та/або доставка надаються незалежними сторонніми перевізниками, які не є співробітниками Компанії або її афілійованими структурами. Компанія не гарантує якості, придатності, безпеки чи можливостей перевізників.

Користувач погодився нести всі ризики, пов'язані з використанням ним запитуваних послуг в максимальній мірі, в якій це передбачено законодавством. Компанія не несе відповідальності за непрямі, випадкові, непередбачені, штрафні чи інші збитки, у тому числі втрачений прибуток, загублені речі, тілесні ушкодження або за пошкодження, пов'язані з послугами або іншим чином зумовлені використанням послуг, навіть якщо Компанію попередили про можливість таких збитків.

5.3. Компанія має право, на свій розсуд і без спеціального повідомлення Користувача, здійснювати модерацію, змінювати набір доступних Сервісів і функціонал Сайту, а також в односторонньому порядку змінювати вартість надання Сервісів з обов'язковим повідомленням про це Користувача за допомогою розміщення відповідної інформації на Сайті шляхом внесення відповідних змін до Сервісів та цін, яка є невід’ємною частиною цієї Угоди. Користувач зобов'язується самостійно здійснювати контроль за змінами, що вносяться до Сервісів та цін, і несе відповідальність і всі негативні наслідки, пов'язані з недотриманням цього обов'язку.

5.4. Компанія не гарантує безпомилкову і безперебійну роботу Сайту та/або Сервісів, і не несе відповідальності за будь-який можливий збиток, заподіяний Користувачеві або третім особам технічними збоями апаратного або програмного забезпечення на будь-якій стороні.

5.5. У разі порушення Користувачем умов Угоди, Компанія має право в будь-який час в односторонньому порядку:

       

У випадку якщо такі порушення заподіяли шкоду Компанії або третім особам, відповідальність за них повністю лежить на Користувачі. При залученні Компанії до відповідальності, зокрема накладення на нього штрафних санкцій, пов'язаних з порушенням Користувачем положень даної Угоди, Користувач зобов'язується відшкодувати Компанії всі збитки та витрати у зв'язку з такими порушеннями. При цьому, у випадках порушень з вини Користувача, Компанія не несе обов'язку щодо повернення грошових коштів, сплачених за доступ до Сервісів або відшкодування збитків.

5.6. Компанія має право не приступати до надання доступу до Сервісів або припинити його надання в разі виникнення у Користувача перед Компанією або третіми особами, залученими за допомогою Сайту, простроченої заборгованості, незалежно від підстав виникнення такої заборгованості.

5.7. Компанія не гарантує достовірність інформації розміщеної на Сайті третіми особами, і не несе відповідальності за будь-який можливий збиток, заподіяний Користувачеві або третім особам в результаті використання Сайту і Сервісів. Компанія не несе відповідальності за достовірність рекламної інформації, розміщеної на Сайті, і за якість рекламованих товарів і послуг.

5.8. Компанія не несе відповідальності за будь-яку шкоду життю та здоров’ю, будь-які прямі та/або непрямі збитки, матеріальну та/або нематеріальну шкоду, зобов’язання чи втрати, понесені в результаті використання або невикористання Користувачем інформації, розміщеної на Сайті, а також при використанні Сервісів, та які можуть бути викликані неповним або несвоєчасним наданням Сервісів за допомогою Сайту; відсутністю можливості отримати доступ до Сервісів або використовувати їх; ненаданням чи неналежним наданням послуг Користувачам будь-якими третіми особами; будь-якими діями чи бездіяльністю таких третіх осіб; наявністю чи відсутністю будь-яких повноважень, дозволів, ліцензій, погоджень третіх осіб, наявністю чи відсутністю у таких осіб спеціального правового статусу тощо; несанкціонованим розповсюдженням, зміною або знищенням інформації Користувачів внаслідок будь-якого використання Сайту. Користувач погоджуєтеся, що до відшкодування збитків, які виникли в результаті використання Сервісів, Компанія не має жодного відношення.

6. Права, обов'язки та межі відповідальності Користувача

6.1. Здійснюючи дії з реєстрації та створення Профілю, Користувач гарантує, що він в належній мірі дієздатний і, у відповідних випадках, уповноважений, та зобов'язується використовувати персональні дані, розміщені на Сайті з урахуванням наступного:

 

6.2. Користувач зобов'язується під час реєстрації та створення Профілю Користувача надати точну, достовірну і повну інформацію та постійно підтримувати надану інформацію в актуальному стані. При цьому, Компанія залишає за собою право в будь-який момент потребувати від Користувача підтвердження даних, зазначених під час реєстрації, і запросити в зв'язку з цим підтверджуючі документи.

6.3. Користувач несе відповідальність і самостійно вживає заходів для убезпечення свого Профілю на Сайті (включаючи контроль за зв’язкою логін-пароль, адресою електронної пошти тощо). Користувач несе повну відповідальність за всі дії, вчинені з використанням даних Профілю Користувача. Користувач зобов’язується невідкладно сповістити Компанію про будь-які випадки несанкціонованого використання Профілю Користувача третіми особами. Користувачу забороняється передавати свої дані Профілю третім особам. При порушенні даного зобов'язання, відповідальність, а також всі негативні наслідки, пов'язані з його порушенням, покладаються виключно на самого Користувача.

6.4. Користувач зобов’язується не використовувати в реєстраційних даних інформацію, що може ввести в оману, зокрема, але не виключно: позначення, які відтворюють торговельні марки та/або комерційні найменування третіх осіб або є подібними до них до ступеня змішання; дані, що дублюють дані будь-якого іншого Профілю Користувача. Користувачу забороняється будь-яким способом намагатися отримати доступ до чужих Профілів та їх даних всупереч волі осіб, яким вони належать.

6.5. Приймаючи умови даної Угоди Користувач надає свою згоду на отримання від Компанії інформаційних, рекламних та інших видів розсилок і зобов'язується не пред'являти Компанії будь-яких претензій і вимог, пов'язаних з направленням та отриманням таких розсилок.

7. Порядок врегулювання спорів

7.1. У разі виникнення спорів або суперечок між Користувачем та Компанією з питань, пов'язаних з трактуванням і виконанням правил, викладених в даній Угоді, Сторони будуть вживати усіх заходів для вирішення їх шляхом переговорів між собою. Претензійний порядок врегулювання спорів обов'язковий, за винятком випадків, встановлених в даній Угоді. Претензії Користувачів по Сервісах, що надаються, приймаються і розглядаються Компанією тільки письмово та в порядку, передбаченому даною Угодою та чинним законодавства України.

7.2. Для вирішення технічних питань при визначенні провини Користувача в результаті його неправомірних дій при користуванні мережею Інтернет та Сайтом зокрема, Компанія має право самостійно залучати компетентні організації в якості експертів. У разі встановлення вини Користувача, останній зобов'язаний відшкодувати витрати на проведення експертизи.

8. Застосовне право

 

8.1. Відносини між Компанією та Користувачем регулюються та тлумачаться відповідно до цієї Угоди.

8.2. Угода регулюється і тлумачиться відповідно до законодавства України. Питання, не врегульовані цією Угодою, підлягають вирішенню відповідно до чинного законодавства України. Незалежно від місця проживання/місцезнаходження сторін, будь-які суперечки чи спори між сторонами вирішуються відповідно до законодавства України.

9. Чинність Угоди та інші положення

9.1. Ця Угода набирає чинності з моменту здійснення Користувачем реєстрації на Сайті шляхом заповнення реєстраційної форми, створення Профілю Користувача та погодження з умовами даної Угоди при натисканні кнопки «Зареєструватися», яка розміщена на Сайті з реєстраційною формою. Безумовним прийняттям Угоди та всіх умов надання Сервісів на оплатній основі також вважається здійснення Користувачем платежу в рахунок оплати таких Сервісів.

9.2. Відправлення кореспонденції, пов'язаної з виконанням даної Угоди, може здійснюватися засобами електронного зв'язку. Дана кореспонденція, передана за допомогою електронного зв'язку з печатками та підписами уповноважених осіб, до обміну Сторонами оригіналів, має таку ж юридичну силу, як і оригінали, і яка при необхідності буде доказами в суді.

9.3. Щоб уникнути різночитання, викладені вище правила є загальними і поширюються на всі Сервіси і розділи Сайту.

9.4. Зважаючи на те, що Компанія надає будь-якій юридичній особі, фізичній особі послуги за допомогою використання Сайту, а користувач мережі Інтернет після реєстрації на Сайті стає Користувачем Сайту та Сервісів, що надаються Компанією, Сторони погоджуються з безумовним і беззастережним прийняттям умов даної Угоди і зобов'язуються неухильно їх дотримуватися.

9.5. Ніщо в Угоді не може розумітися як встановлення між Користувачем і Компанією агентських відносин, доручень, відносин товариства, відносин по спільній діяльності, трудових відносин, або яких-небудь інших відносин, прямо не передбачених цією Угодою. Якщо з тих чи інших причин одне або декілька положень цієї Угоди будуть визнані недійсними або такими, що не мають юридичної сили, це не впливає на дійсність або застосовність інших положень Угоди.

Бездіяльність з боку Компанії в разі порушення Користувачем або третіми особами положень цієї Угоди не позбавляє Компанію права застосовувати відповідні дії на захист своїх інтересів пізніше, а також не визначає відмови Компанії від своїх прав в разі здійснення в подальшому подібних або схожих порушень.

9.6. Використовуючи Сайт, Користувач погоджується з тим, що Компанія може в будь-який час, без попереднього повідомлення і на свій розсуд припинити доступ до Сайту і/або заблокувати доступ до Сайту в майбутньому, в тому випадку, якщо у Компанії будуть підстави вважати, що Користувач порушив цю Угоду або інші угоди або повідомлення, пов'язані з використанням Сайту. Компанія має право розкривати будь-яку інформацію про Користувача, якщо у Компанії будуть достатні підстави вважати, що таке розкриття інформації необхідно в зв'язку з будь-яким розслідуванням або скаргою щодо такого Користувача, використання Сайту або інших дій, пов'язаних з використанням Сайту або для ідентифікації, визначення зв'язків або порушення розслідування щодо особи, яка може порушувати або втручатися (навмисне або ненавмисно) в права або власність Компанії або права або власність відвідувачів або користувачів Сайту. Компанія закріплює за собою право в будь-який час розкривати будь-яку інформацію, яку вона вважатиме необхідною, для дотримання чинного законодавства. Користувач погоджується з тим, що будь-яке порушення Користувачем цієї Угоди означає незаконну і недобросовісну ділову активність і може завдати Компанії збиток.

Інформація на Сайті може бути змінена без попередження.

Компанія не несе відповідальності перед Користувачем або третіми сторонами за внесення змін, тимчасове або повне припинення Сервісів або будь-якої їх частини, яку Компанія пропонує або до яких надає доступ.

9.7. Дана Угода укладається між Компанією та будь-якою іншою (юридичною або фізичною) особою, що набирає після завершення процедури реєстрації на Сайті статус Користувача сайту http://www.inn-logist.com/, на невизначений термін і діє до моменту видалення Профілю Користувача.

9.8. Реквізити Компанії та контактна інформація для зв’язку із Компанією:

9.9. Нижченаведені додатки встановлюють спеціальні правила користування Сайтом та/або Сервісами і є невід’ємною частиною цієї Угоди:

Просимо час від часу переглядати Політику для того, щоб бути в курсі будь-яких змін або доповнень.